امروزیکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آموزش شهروندی باید انجام و استراتژی برای مواقع بحران برای سازمان های مختلف تعریف شود تا دغدغه های مدیریت شهری در این بخش به حداقل برسد ...
  • در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آموزش شهروندی باید انجام و استراتژی برای مواقع بحران برای سازمان های مختلف تعریف شود تا دغدغه های مدیریت شهری در این بخش به حداقل برسد
  • با بررسی درآمدهای کسب شده در مدیریت شهری کرج از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با سال‌های گذشته، شاهد کاهش درآمدها و به نوعی رکود بوده‌ایم که باید این شرایط را مدیریت کرد. ...
  • با بررسی درآمدهای کسب شده در مدیریت شهری کرج از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با سال‌های گذشته، شاهد کاهش درآمدها و به نوعی رکود بوده‌ایم که باید این شرایط را مدیریت کرد.

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
مجلات ونشریات
کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات