امروزیکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • معصومه حاج حسینی، رئیس دانشکده حضرت زینب(س) با اشاره به اینکه تعداد کرسی های مجلس در خصوص خانم ها باید رشد داشته باشد، افزود: این تعداد نماینده زن در مجلس قابل قبول نیست، البته افزایش نیز باید کمی و کیفی باشد. ...
  • معصومه حاج حسینی، رئیس دانشکده حضرت زینب(س) با اشاره به اینکه تعداد کرسی های مجلس در خصوص خانم ها باید رشد داشته باشد، افزود: این تعداد نماینده زن در مجلس قابل قبول نیست، البته افزایش نیز باید کمی و کیفی باشد.
  • در حالی ‌که بیش از سی و سه سال از اولین تجربه شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و ۹ دوره مجلس تاکنون پشت سر گذاشته شده، تاکنون در هیچ دوره مجلس تعداد نمایندگان زن از ۱۴ نفر تجاوز نکرده است. ...
  • در حالی ‌که بیش از سی و سه سال از اولین تجربه شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و ۹ دوره مجلس تاکنون پشت سر گذاشته شده، تاکنون در هیچ دوره مجلس تعداد نمایندگان زن از ۱۴ نفر تجاوز نکرده است.

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
مجلات ونشریات
کانال تلگرام تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات